שכחתי סיסמא סיסמא:  
 
אודות | מוצרים ושירותים | מגזרים ולקוחות | מרכז ידע | צור קשר

מתודולוגיה ותכנים | Human Dynamics


גישת ה Human Dynamics פותחה על ידי Dr. Sandra Seagal. והיא מבוססת על 18 שנות מחקר ב-25 תרבויות. התפיסה מהווה תשתית להבנת השונות הקיימת בין אנשים, בדינאמיקה ובאופן שבו הם מתנהלים. הגישה מאפשרת לאנשים לזהות את הסגנון האישי שלהם ולהבין הבדלים באופן בו אנשים מתקשרים, לומדים, מעבדים מידע, פותרים בעיות, מנהיגים, מתנהלים בצוותים ומתפתחים. הכרה זאת מחזקת את המודעות האישית ומאפשרת צמיחה אישית ,ומאידך היא מייצרת בסיס איתן להבנה וליחסי שותפות בין אנשים , צוותים וארגונים.
 
  פיתוח כישורים
  מתודולוגיה ותכנים
  חשיבה תוצאתית
  חקר מוקיר
  מרחב פתוח
  קשרים של איכות עבודה סינרגטית ע אחרים
  תקשורת אמפטית
  מנהיגות עצמית
  פיתוח אינטליגנציות
  Winning Concept
  אניאגרם
arrow Human Dynamics
  אימון בטבע
  ליווי אישי
  תיאטרון ריאליטי

  מדידה וביצועים

  למידה והדרכה
 
אודות תמורות
צוות תמורות TPS
צור קשר
מוצרים ושירותים פיתוח כישורים
מתודולוגיה ותכנים
מדידה וביצועים
למידה והדרכה
מגזרים ולקוחות מרכז ידע
מאמרים
צור קשר © 2012 כל הזכויות שמורות לתמורות | חפשו אותנו ב-