שכחתי סיסמא סיסמא:  
 
אודות | מוצרים ושירותים | מגזרים ולקוחות | מרכז ידע | צור קשר

למידה והדרכה | ניהול הלמידה


ניהול הלמידה- תמורות TPS מנצלת את תשתית ניהול המשאב האנושי שהקימה במערכת, וניהול המבנה הארגוני ויכולות ניהול תהליכים על בסיס תרשימי זרימה לתמוך גם בתהליכי למידה. תהליכים בהם יש לנהל את המעקב אחר הפצת חומרי למידה, מעקבי ביצוע הלמידה בין על ידי אישור של הלומד ובין באמצעות מבחנים, הצגת התוצרים למנהלים ובעלי העניין ואינטגרציה של התוצאות בתיקו האישי של העובד לצד מידע כגון הערכת הביצועים שלו.
 
  פיתוח כישורים
  מדידה וביצועים
  למידה והדרכה

ניהול הלמידה
  הפצת ידע
  אפקטיביות הדרכה
  תהליכי הסמכה
  מתודולוגיה ותכנים
 
אודות תמורות
צוות תמורות TPS
צור קשר
מוצרים ושירותים פיתוח כישורים
מתודולוגיה ותכנים
מדידה וביצועים
למידה והדרכה
מגזרים ולקוחות מרכז ידע
מאמרים
צור קשר © 2012 כל הזכויות שמורות לתמורות | חפשו אותנו ב-