שכחתי סיסמא סיסמא:  
 
אודות | מוצרים ושירותים | מגזרים ולקוחות | מרכז ידע | צור קשר

 

teaching knowledge

הפצת ידע, למידה והדרכה

פעילות הפצת הידע ,למידה והדרכה בארגונים הינה פעילות אינטנסיבית המתרחשת באופן שוטף כחלק מההוויה הארגונית התומכת במכולל התהליכים העסקיים והתפעוליים.
פעילות זאת מהווה את הכלי המרכזי המאפשר עדכוני ידע, העמקה והפצה של ידע בארגון, ביצוע הדרכות מהירות לרבות אלו הנובעות מרגולציה ודרישות החוק והתקנות.
היכולת מחד לנהל הפצה של חומרי למידה ובקרת למידה לצד בדיקה יעילה של אפקטיביות ההדרכה ושילוב המידע שנוצר בתמונה הארגונית הכוללת ברמת יחידות, תפקידים ואנשים הינה האתגר המרכזי בהעצמת מערכת מדידה לתחום זה.
תמורות TPS רתמה את היכולות המתקדמות שהיא פיתחה לניהול של תהליכי סקירה וניתוח תוצאות בכלל לנושא ניהול הדרכה, בקרת הדרכה ואפקטיביות למידה בפרט תוך שילוב מרכיב זה בתמונת הביצועים הכוללת.
 
  פיתוח כישורים
  מתודולוגיה ותכנים
  מדידה וביצועים
למידה והדרכה

  ניהול הלמידה
  הפצת ידע
  אפקטיביות הדרכה
  תהליכי הסמכה
 
ניהול הלמידה
תמורות TPS מנצלת את תשתית ניהול המשאב האנושי שהקימה במערכת, וניהול המבנה הארגוני ויכולות ניהול תהליכים על בסיס תרשימי זרימה לתמוך גם בתהליכי למידה. תהליכים בהם יש לנהל את המעקב אחר הפצת חומרי למידה, מעקבי ביצוע הלמידה בין על ידי אישור של הלומד ובין באמצעות מבחנים, הצגת התוצרים למנהלים ובעלי העניין ואינטגרציה של התוצאות בתיקו האישי של העובד לצד מידע כגון הערכת הביצועים שלו.

הפצת ידע

תמורות TPS מעמידה עבור הארגון מערך הפצה של ידע, תקשור התומך בתקשורת פנים ארגונית ועוד. מערך ההפצה מאפשר לעובד לפגוש מכלול רחב של חומרי למידה, תקשורת ומידע כללי בסביבה אחת, קרי, עמוד אישי לעובד. מערך הבקרה מאפשר מעקב ובקרה אחר היקף החשיפה והקריאה של חומרים אלו.

אפקטיביות ההדרכה
קבלת משוב על אירועי הדרכה בהם לוקח חלק כל משתתף בעיתויים שונים לרבות בצמוד לאירוע ההדרכתי, מספר פעמים לאחר סיום ההדרכה . שילוב משוב מנהלים על אותם המדדים כשהניסוח מותאם לכל שלב ולכל מאפיין המשיב. אינטגרציה עם מדדי ביצוע כמותיים ומשובים של אחרים כאמצעים לתיקוף אפקטיביות ההדרכה. צפייה בתוצאות בזמן אמת בכל חתך אפשרי של , לומדים, סוגי הדרכות, תכנים ועוד מבלי לפגוע ברצף איסוף המידע השוטף המתנהל בהתאם למחזור הלמידה של כל אירוע למידה בפני עצמו. תמורות TPS פיצחה אתגר ייחודי זה ותומכת בו.

תהליכי הסמכה
ארגונים נדרשים יותר ויותר לנהל תהליכי הסמכה כחלק מדרישות רגולטוריות וכחלק מתהליכי ניהול האיכות בארגון. הפצה יעילה של נהלים וחומרי הדרכה מחייבים לצורך רענון ואחזור מידע וניהול בקרת הלמידה באופן שיהיה מקובל על גורמי הרגולציה להם יש לדווח לרבות היכולת להציג היסטוריה של רענונים , עמידה בתנאי סף וניהול מצבי כשל הנם צרכים בהם תמורות TPS תומכת באופן מלא.

אודות תמורות
צוות תמורות TPS
צור קשר
מוצרים ושירותים פיתוח כישורים
מתודולוגיה ותכנים
מדידה וביצועים
למידה והדרכה
מגזרים ולקוחות מרכז ידע
מאמרים
צור קשר © 2012 כל הזכויות שמורות לתמורות | חפשו אותנו ב-