שכחתי סיסמא סיסמא:  
 
אודות | מוצרים ושירותים | מגזרים ולקוחות | מרכז ידע | צור קשר

מדידה וניהול ביצועים | הערכת ביצועי עובדים

הערכה, משוב ודיאלוג עם עובדים

תהליך "הערכת עובדים" אינו עוד תהליך שהוא Nice to have של משאבי אנוש אלא תהליך המשולב וממוצב בנתיב הקריטי של העשייה הארגונית. "לא סוגרים שנה ופותחים שנה מבלי שהתהליך משורשר עד לעובד הבודד".

כל אחד שואף להיות משמעותי שמשמעו להתמודד עם יעדים ותוצאות אתגריים, לדעת על המידה בה אנו עומדים בהם ולקיים דיאלוג משמעותי עליהם. צורך זה מקבל חיזוק ועוצמה בקרב הדורות הצעירים בעולם העבודה. תמורות TPS פיתחה את המתודולוגיה והתשתית הנותנים מענה לתפיסה זו. מענה הרואה בתהליך זה משך טבעי של תפיסת ה"מחוברות" של עובדים לארגון בתכנים ובאופן ניהול התהליך כתהליך שאין בו רק הערכה ומשוב אלא דיאלוג המאפשר למנהל לעמוד על מידת "המחוברות" האישית של העובד לארגון ולהניע לאור מכלול ההיבטים תכנית לפעולה. תהליך השם דגש על ההדדיות בקשר שבין עובד לארגון.

לדורות הצעירים בארגונים יש ציפייה לדיאלוג משמעותי עם מנהליהם על איכות תפקידם.
המפגש האישי השנתי או החצי שנתי, בין המנהל לעובד המתרחש בתהליך המשוב האישי והערכת הביצועים מהווים הזדמנות למקם תהליך חשוב זה בנתיב הקריטי של העשייה הארגונית , קרי בתהליך המסכם וסוגר שנה ופותח שנה.

תהליך הערכת העובדים מאפשר לגעת בלב מרכיבי ההנעה האנושיים שהם הצורך להיות משמעותי דרך עולם המשימות והיעדים של העובד, הצורך והרצון לדעת על מידת העמידה בהם וקיום דיאלוג משמעותי עליהם, תהליך שבתפיסתו המודרנית שם דגש על ההדדיות שבהקשר בין מנהלים לעובדים.

 
  פיתוח כישורים
  מתודולוגיה ותכנים
  מדידה וביצועים
  עמדות ומחוברות ארגונית
  שירות פנים ארגוני וממשקים
הערכות עובדים
  360
  סקרי לקוחות ומדדי ביצוע

  למידה והדרכה
 
אודות תמורות
צוות תמורות TPS
צור קשר
מוצרים ושירותים פיתוח כישורים
מתודולוגיה ותכנים
מדידה וביצועים
למידה והדרכה
מגזרים ולקוחות מרכז ידע
מאמרים
צור קשר © 2012 כל הזכויות שמורות לתמורות | חפשו אותנו ב-